nuttige informatie over voer voor schapen - door Voerwaarts.nl

De nazomer en herfst is het moment waarop doorgaans de rammen bij de ooien worden gedaan en we spreken van het dekseizoen. Elke schapenhouder wil graag een groot (maar realistisch) aantal lammeren bij zijn ooien. Door flushing toe te passen zijn met name bij oudere ooien aantoonbaar meer lammeren per worp te realiseren.

1.Voorbereiding
Wees kritisch bij het selecteren van de ooien die u wilt laten dekken, harde stukken in het uier of matige klauwen kunnen een reden zijn om niet met een ooi verder te gaan. Zorg dat de ooien waar u mee verder wilt 6 tot 8 weken voordat de ram er bij komt op een schrale weide lopen en behoudens een liksteen of likemmer niet worden bijgevoerd. Een dunne ooi laat zich beter dekken en reageert bovendien beter op flushing dan een ooi in royale conditie. Oudere ooien reageren doorgaans ook beter op flushing dan jonge ooien.
Voorkoming van stress tijdens het dekken en tijdens de dracht is van invloed op het resultaat. Als u nog wilt ontwormen, scheren of de klauwen wilt nakijken is daar nu het moment voor.

2. Naar verse weide
Verplaats de ooien 3 weken voordat de ram erbij komt naar een verse weide met royaal aanbod gras en voer per ooi 250g energierijke brok bij (bijvoorbeeld Voerwaarts Schapenbrok Lacto). Zijn er ooien die nog mager zijn van de vorige lactatie dan is het beter om deze ooien al vijf weken voordat de ram erbij komt in een verse wei te doen.
De verse wei in combinatie met energierijke brok vormt een energierijk rantsoen. Dit zorgt voor een hoger gehalte glucose in het bloed en dat stimuleert de insulineproductie. Dit heeft weer een stimulerend effect op de afgifte van de geslachtshormonen LH en FSH. Deze stimuleren een goede en gelijkmatige follikelgroei. Hiermee wordt het aantal bevruchte eitjes positief beïnvloed; meer levend geboren lammeren. Het is aangetoond dat flushen bij schapen 0,3 tot 0,5 lam per ooi extra oplevert wanneer alles goed is uitgevoerd!
Van schapenhouders die niet bewust met flushing bezig zijn is ook bekend dat er meer meerlingen geboren worden als de dekperiode in een periode viel met zeer groeizaam weer.

3. Ram er bij
Wees ervan overtuigd dat de ram geen gebreken heeft en deze gaat zorgen dat de nieuwe generatie minstens zo goed en liefst beter is dan je huidige bestand ooien. Zorg dat de ooien een conditiescore tussen 2,5 en 3,5 hebben. Flushen bij ooien die ruimer in conditie zijn, werk averechts. Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op hoeveel ooien er per ram kunnen. Maar als richtlijn adviseren wij niet meer dan 30 ooien per oude ram en 20 voor een jonge ram. Een ooi wordt om de 17 tot 20 dagen bronstig. Dit betekent dat de ooi dan gedekt kan worden. Laat de ram daarom minimaal 3 weken bij de ooien. Blijf in deze periode energierijk bijvoeren zeker als het aanbod in de weide al afneemt (advies: 250g Voerwaarts Schapenbrok Lacto per ooi per dag).
Flushen werk ook positief bij de rammen! Ook hier geldt dat de conditiescore van de ram goed moet zijn. Bij een ram wordt vet opgeslagen op de ribben en deels ook in de balzak. Het zorgt voor een isolerend laagje waardoor de spermatemperatuur te hoog is en de resultaten minder kunnen zijn.
Doe de ram altijd een dekblok om zodat je kunt bijhouden welke ooien gedekt worden en tijdig kunt ingrijpen als er te geringe activiteit is.

4. Conditiescore bij schapen
De conditie van ooien is het beste te bepalen als de ooien geschoren zijn. De gewenste  conditiescore voor een ooi is 3, te magere ooien hebben een conditiescore lager dan 2 en te dikke ooien vallen in de categorie 4-5.

Score 3 houdt in dat de ruggengraat en de lendewervels voelbaar zijn, maar niet als scherpe uitsteeksels. Een schrale ooi weer in conditie krijgen, is niet in een week geregeld. Een ooi kun je ongeveer eentiende conditiescore per week laten aankomen na het spenen (≈1kg groei/week).